سرویس های اختصاصی در تمامی فرودگاه های دنیا مشترک می‌باشند و خارج از تنوع فرهنگی، سطح ترافیک پروازی و موقعیت جغرافیایی فرودگاه‌ها، جزو خدمات اصلی جایگاه‌های اختصاصی جهت استفاده تجار، بازرگانان، مدیران، مسئولان و هیأت‌های دیپلماتیک می‌باشند

اطلاعات بیشتر

لطفا برای مشاهده ویدئو معرفی کلیک کنید